• 2019 کارآفرین شو

    مرکز بین المللی کارآفرینی کد-کارآفرین شو، شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال
کارآفرین شو: مرکز مشاوره کارافرینی در مشهد برای شبکه سازی بین المللی کارآفرینان کشور های منطقه

رویدادهای مرکز کد- کارآفرین شو


مدیران مرکز کد-کارآفرین شو


محمد عرفان مقصود

دکتر محمد عرفان مقصود

کارآفرین و پژوهشگر بین الملل

تحصیلات: دکترای تخصصی سلولی و مولکولی، کارشناسی ارشد روابط بین الملل

موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال (ایران)

رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی کارآفرینی کد (CODE) پاکستان / گرجستان

موسس و مدیر برنامه ریزی انجمن پیشگیری از سرطان نسترن 2014-2017

دانشجو و پژوهشگر برجسته از دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی 2016 و 2013

برگزیده: 4 دوره جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی1396-1393، 2 دوره بخش بین المللی جشنواره حرکت 2015/2017، سه دوره جشنواره کارآفرینی خواجه نصیرالدین طوسی 1395-1393 و 2 دوره المپیاد دانشجوی ملی کارآفرینی 1395-1394

منتخب 2 دوره وزارت علوم و تحقیقات فناوری برای جشنواره کارآفرینی بین المللی اسلش فنلاند 2016-2015

نمایندهمنتخب شتابدهنده جهانی FI موسسه بنیان گذاران برای لاهور پاکستان، عضو چندین سازمان کارآفرینی جهانی از جمله IASP

خانم دکتر منیره بهرامی

کارآفرین و پژوهشگر بین الملل

تحصیلات: دکتری تخصصی سلولی و مولکولی Ph.D.

عضو هیات علمی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بنیان گزار دانش نامه KnowCancer

هم بنیانگذار سامانه مدیریت مجلات iMaQPress/p>

یرگزیده جشنواره علمی رضوی

عضو بنیاد ملی نخبگان ایران 96

مجید بهرامی، بیمه تعاون مشهد

آقای مجید بهرامی

متخصص مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت بیمه

#

#

#

#

#

#

سامانه ثبت ایده های کارآفرین شو

برای رویت پذیری جهانی ایده های شما

ایده به مثابه یک دانه می‌ماند که برای رشدش نیاز به نور و غذا (دیده شدن) دارد؛ شبکه کارآفرین شو ایده شما را به جهان نشون میدهد.

منتور های مرکز کارآفرین شو


محسن کریمی
دکتر محمد علی مختاری
احسان فارسی مقدم
دکتر هادی کریمی
0
0
0
0
0
0

سازمان های همکار و تایید کننده