ثبت ایده در کارآفرین شو

ثبت ایده

با ثبت ایده در سامانه شبکه کارآفرین شو برای رویداد های کارآفرین شو، شرایط شتاب دهنده ساینس تک پلاس (شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال) را قبول دارم.

شرایط ثبت ایده برای جشنواره های کارآفرین شو