افتخار آن را داشتم که برای دومین بار بتوانم همکاری لازم رابه عمل بیاورم واینجاست که روئیاهایمان تحقق می یابد.

افتخار آن را داشتم که برای دومین بار بتوانم همکاری لازم رابه عمل بیاورم واینجاست که روئیاهایمان تحقق می یابد.

افتخار آن را داشتم که برای دومین بار بتوانم همکاری لازم رابه عمل بیاورم واینجاست که روئیاهایمان تحقق می یابد.

با سلام

با عزمی راسخ پیش به سوی موفقیت قدم برمی داریم وبا مدیریتی عالی که با کلامی نفوذپذیر ورهبری بی عیب ونقص توانستند جمعی از جوانان کوشا وجویای کار وایده رادر راستای رسیدن به اهداف یاری کنند.

افتخار آن را داشتم که برای دومین بار بتوانم همکاری لازم رابه عمل بیاورم واینجاست که روئیاهایمان تحقق می یابد.

کارآفرین شو ScienceTech+

با سپاس فراوان.

پریسا مسعودی حصاری

گرافیست وعکاس.

لطفا این متن کارآفرینی را با دوستانتون اشتراک بگذارید