برگزار کنندگان

کارآفرین شو نام سری رویدادهای کارآفرینی و فن آفرینی شبکه سازی در کشور های اکو (همسایه ایران) است که توسط موسسه کارآفرین شرق وارسته غزال و گروه شرکت های بین المللی ای مک (IMAQ) در کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان برگزار شده است. دوره ششم این رویداد ها امسال در کشور جمهوری آذربایجان درحال برنامه ریزی است.

موسسه کارآفرین شرق وارسته غزال

موسسه کارآفرین شرق وارسته غزال

گروه شرکت های بین المللی ای مک

گروه شرکت های بین المللی ای مک

ششمین دوره بین المللی کارآفرین شو 1401

باکو، جمهوری آذربایجان

 • 0
  Days
 • 0
  Hours
 • 00
  Minutes
 • 00
  Seconds

مجله کارآفرین شو

منبع معتبر اطلاعات و دانش در مورد کارآفرینی

حمایت از شرکتهای نوپا سال 98

26 ژوئن 2019

آيين نامه حمايت از شرکت های نوپا – خرداد ١٣٩٨

هيأت وزیران در جلسه ٢٩/٢/١٣٩٨به پيشنهاد شماره ١٩٧٨٧/١مورخ ٢۴/٢/١٣٩٧وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیين نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:  Read More