مجله کارآفرین شو

مجله کارآفرین شو، مجله استارت اپی است که دارای اطلاعات برای یک کارآفرین شدن و برای فعالیت های توسعه کسب و کار در کشور های همسایه است

اینفوگراف های کارآفرین شو