خانه استارتاپ مشهد

مدیر و بنیانگذار خانه استارتاپ مشهد در مصاحبه با سرویس کسب و کار پایگاه خبری و اطلاع رسانی دیدگاه نوین ضمن اعلام آماری از استارتاپ های شکست خورده در سال ۹۷-۹۸ به دلایل شکست آنها اشاره نمود.

وی از دلایل اصلی و عمده شکست استارتاپ ای مشهدی در دو سال گذشته را نبود سرمایه کافی و کمبود بنیه مالی دانست و باتوجه به نوپایی این مجموعه ها حمایت های دولتی را در حوزه زیرساخت در ابتدای شکل گیری آنها لازم دانست.

دکتر محمدجواد مشیری تعداد استارتاپ های فعال شناسایی شده توسط خانه استارتاپ مشهد را ۱۹۶ عنوان کرد و افزود حدود ۴۵% این استارتاپ ها در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت هستند و متاسفانه تعداد استارتاپ های شکست خورده در بازه زمانی سال ۹۷-۹۸ در مشهد بیش از ۱۵۰مورد گزارش شده که روند آن نیز رو به افزایش است .وی علاوه بر نبود سرمایه کافی  و افزایش قیمت اجاره دفاتر کاری ؛عدم هماهنگی در تیم های شکل گرفته  و کم رنگ بودن فرهنگ کارتیمی در ابتدای شکل گیری استارتاپ ها و نبود تیم قوی به دلیل پایین بودن مهارت و دانش تخصصی را از دیگر دلایل شکست استارتاپ ها در مشهد عنوان نمود.

وی در ادامه از دیگر دلایل شکست استارتاپ های مشهدی راعدم اطلاع کافی از بازارو نبود توانایی در جذب سرمایه گذار و توجیه آن دانست و افزود یکی از راه حل های این مسئله آموزش و مهارت آموزیاستارتاپ ها در رویدادهای استارتاپی است که باید مدنظر برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی در مشهد قرارگیرد

مدیر شتابدهنده توکا شناخت ناکافی و دقیق از مدل کسب وکار (منابع درآمدی،مشتریان،مخاطبان هدف،بازارو برآورد مالی و سرمایه ای)را دیگر دلیل اصلی شکست استارتاپ ها در مشهد عنوان کرد و نتیجه اشتباهات و محاسبات در مدل کسب وکار را دلیل مستقیم شکست استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری دانست.

دکتر مشیری پایین بودن کیفیت محصول را درشکست استارتاپ های محصول محور به عنوان نکته اصلی عنوان کرد و رعایت بایسته های یک محصول با کیفیت که به نیازو خواست مشتری معطوف است را باعث ایجاد فرصت تسخیر بازار از رقبا و در نهایت موفقیت در ارائه محصول توسط استارتاپ ها دانست و در پایان توانمندسازی استارتاپ ها بویژه در ابتدای شکل گیری را وظیفه نهادهای مرتبط دانست و افزود:خانه استارتاپ مشهد به عنوان حلقه اتصال بین ایده پردازان و جامعه استارتاپی مشهد با سایر عناصر اکوسیستم کارافرینی، آمادگی دارد ضمن حمایت و توانمندسازی استارتاپ ها با هماهنگی و مساعدت متولیان موضوع ؛ تریبون و صدای استارتاپ های فعال در شهر مقدس مشهد در انعکاس شبکه مسائل این جامعه نوپا باشد.

Written by Chief Editor

Leave a comment