موسسه شبکه دانش فرا با مدیریت اطالع مسعود اربی واقع در تهران، موسسه معتبر دارای مجوز
برای اعزام دانشجویان ایرانی در کشور های ترکیه و پاکستان میباشد.

شماره تماس:  17 -66907815

ادرس: خیابان آزادی –خ جمالزاده شمالی خ فرصت شیرازی
پالک 49 واحد8

وبسایت: www.shdf.ir

موسسه فهیم پژوهش مریم با
مدیریت هوشنگ داداش و زاده فهیم واقع در کرج
موسسه معتبر دارای مجوز برای اعزام دانشجویان ایرانی در کشور های ونزوئال– پاکستان-ترکیه میباشد.

شماره تماس: 02632254223 و 02632242560

ادرس: کرج- چهار راه طالقانی- به سمت میدان شهدا
– انتهای زیرگذر – جنب بانک سپه- ساختمان
پزشکان- ایران زمین- واحد 8

وبسایت: www.fahimins.com

موسسه کارآفرین شرق وارسته غزال با
مدیریت منیره بهیرامی در مشهد موسسه درحال
دریافت مجوز برای اعزام دانشجویان ایرانی در کشور های آذربایجان– پاکستان-ترکیه میباشد.

شماره تماس: 05135149112 و 09155973050

ادرس: خراسان رضوی، مشهد، بلوار هفده شهریور
4/1، نبش نسترن 5، گروه مهندسی الما

وبسایت: www.qazal.org

Written by دبیر (بخش فارسی)