براساس  لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021 که به تازگی منتشر شده
است ، 7 دانشگاه برتر پاکستان در فهرست 1000 دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

استانداردهای آموزش عالی
پاکستان هر سال رو به پیشرفت می باشد. 7 دانشگاه برتر پاکستان در فهرست 1000
دانشگاه برتر جهان و 3 دانشگاه را در میان  500 دانشگاه برتر جهان قرار داد.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

دانشگاه ملی علوم و
فناوری: اولین دانشگاه برتر پاکستان بر اساس رتبه QS در سال 2021

در لیست رتبه بندی
دانشگاهی جهانی
QS در سال 2020، دانشگاه
ملی علوم و فناوری (NUST) در
رتبه 400 قرار داشت. پس از آن در سال اخیردانشگاهNUST  کیفیت
آموزش خود را به میزان قابل توجهی بالا برد. به نحوی که هم اکنون رتبه این دانشگاه
برتر پاکستان در لیست رتبه بندی جدید دانشگاه QS  در سال 2021 که اخیراً
منتشر شده است، 355 شد.

QS World University Rankings nust

بدین ترتیب با اعلام این
لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در
سال جدید دانشگاه
NUST از رتبه دوم به
دانشگاه شماره یک در پاکستان صعود کرده است.

NUST

انستیتوی مهندسی و علوم
کاربردی پاکستان: دومین دانشگاه برتر پاکستان بر اساس رتبه QS  در سال
2021

با توجه به لیست رتبه
بندی دانشگاه جهانی QS در
سال 2020، انستیتوی مهندسی و علوم کاربردی پاکستان (PIEAS) مقام اول در پاکستان را به خود اختصاص داده بود.
اما در سال جدید جایگاه اول را به دانشگاه NUST داد و اکنون رتبه دوم را در اختیار دارد.

PIEAS

با این وجود، PIEAS  در سطح
رده بندی بین المللی، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. در فهرست رده بندی دانشگاه
های جهانی
QS در سال 2020 PIEAS  در رتبه
375 قرار داشت اما در لیست رتبه بندی اخیر QS در سال 2021 این موسسه در رتبه 373 قرار گرفته است.

حفظ جایگاه سومین دانشگاه
برتر پاکستان توسط دانشگاه قائد اعظم بر اساس رتبه QS  در سال
2021

دانشگاه قائد اعظم جایگاه
خود را به عنوان سومین دانشگاه برتر پاکستان حفظ کرد. با این وجود این
دانشگاه  رتبه خود را در نظام رتبه بندی QS  سال
2021 نسبت به 2020 بهبود بخشید.

این دانشگاه در لیست
رتبه بندی QS  سال 2020 بین 511-520 قرار گرفت. اما به واسطه تلاش های اساتید و
دانشجویان دانشگاه قائد اعظم، جایگاه آن بهبود یافته و در لیست رتبه بندی دانشگاه
های جهانی
QS در سال 2021 رتبه 454
را به خود اختصاص داده است.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

سایر دانشگاه های برتر پاکستان
بر اساس رتبه QS  در سال 2021

دانشگاه علوم مدیریت
لاهور
(LUMS) با رتبه 651-700،
دانشگاه
COMSATS اسلام آباد،
دانشگاه مهندسی و فناوری (UET) لاهور
و دانشگاه پنجاب با رتبه 801-1000 به عنوان سایر دانشگاه
های برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2021 قرار گرفته اند.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

نظام رتبه بندی دانشگاهی
جهانی
QS بر اساس شهرت کارفرما،
نسبت اعضا هیات علمی به دانشجو، اعتبار علمی، اعضا هیات علمی بین المللی، میزان استناد
به ازای اعضا هیات علمی و دانشجویان بین المللی را به عنوان شاخص هایی برای رتبه
بندی در هنگام گردآوری داده ها هر سال در نظر می گیرد.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

 5 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021 شاملMIT، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه آکسفورد می باشد

QS World University Rankings

Written by author

Leave a comment