دستگاه معرفی شده از سوی
محققان دانشگاه COMSATS اسلام
آباد مجوز حق ثبت اختراع را در دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به دست
اورد.

حق ثبت اختراع به یک
دستگاه میکروفلوئید جدید اختراع شده توسط تیمی از محققان دانشگاه COMSATS  تعلق گرفته است. این دستگاه میکروفلوئید برای نظارت بر داروهای درمانی
ویژه بیماران در مراحل انتهایی بیماری یا کسانی که تحت درمان داروهای حساس هستند
استفاده می شود تا از دوز بیش از حد نیاز دارو در زمان واقعی جلویگری شود.

درباره تیم تحقیقاتی دستگاه
میکروفلوئید

این تیم متشکل از دکتر
مادیا چودری محقق  دانشگاه COMSATS، دکتر ملک عبدالرحمان، پروفسور دکتر راحیل
قمر رئیس دانشگاه COMSATS  و پروفسور دکتر ارشد صالح باتی رئیس دانشکده علوم دانشگاه COMSATS اسلام آباد می باشد.

با این حال، حق ثبت
اختراع آمریکا نتیجه ای از تحقیق PhD  دکتر مادیا چودری است که به یک وسیله
جدید برای پایش دارو در زمان واقعی بیمارانی که تحت مداخلات درمانی با استفاده از
مقدار بسیار دقیق نمونه های سرم خون  قرار
گرفته اند، اختصاص یافته است.

تحقیق بین رشته ای به
طور مشترک توسط گروه فیزیک و گروه علوم زیستی دانشگاه COMSATS اسلام آباد انجام شد.

وضعیت دانشگاه COMSATS اسلام آباد از نظر آمار ثبت اختراع

دانشگاه COMSATS اسلام آباد یک دانشگاه پیشرو در بخش
دولتی وزارت علوم و فناوری است که دارای یک مجموع جامع از ثبت اختراع شامل بیش از
21 اختراع ثبت شده در ایالات متحده و 6 اختراع ثبت شده پاکستانی می باشد که همگی در
مراحل مختلف تجاری سازی هستند. همچنین بیش از 84 برنامه ثبت اختراع را به ایالات متحده
ارائه داده است که در مراحل مختلف ارزیابی و تأیید می باشد.

گفتنی است یکی از
مشهورترین سیستم‌ های ثبت احتراع در جهان و شاید مهم‌ترین آن‌ها، سیستم دفتر ثبت
اختراعات و علائم تجاری آمریکا است که تا کنون محققان زیادی از دانشگاه های
پاکستان موفق به ثبت محصول خود در این سیستم شده اند.

Written by دبیر (بخش فارسی)

Leave a comment