طرح ارائه شده توسط دانشجویان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰، رتبه سوم و جایزه ویژه این دوره از مسابقات را کسب کرد.

به نقل از دانشگاه تهران، تیم مهندس داوود وفاداری و مهندس عظیمه رمضانی دانشجویان کارشناسی‌ارشد مهندسی فضای سبز “پردیس کشاورزی و منابع طبیعی” دانشگاه تهران، در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰، علاوه بر کسب مدال برنز برای بخش مسابقه طراحی باغ هوشمند، جایزه ویژه توجه به مفاهیم و ملاحظات پایداری در طراحی و نوآوری و رویکرد خلاقانه برای ارتقای توسعه پایدار را نیز بدست آورد و مورد تقدیر ویژه هیأت داوران این مسابقه بین‌المللی قرار گرفت.

گفتنی است این مسابقه بین‌المللی با موضوع ویژه طراحی باغ هوشمند و اکولوژیک بین دانشجویان و حرفه‌مندان جوان و همزمان با نهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و طراحی باغ مسکو برگزار شد.

Written by دبیر (بخش فارسی)

Leave a comment