رتبه‌بندی دانشگاه های پاکستان بر اساس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC OF PAKISTAN)

کمیسیون آموزش عالی پاکستان هر سال رتبه بندی دانشگاه های پاکستان را بررسی و منتشر میکند.

رتبه‌بندی دانشگاه های پاکستان بر اساس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC of Pakistan)

رتبه بندی دانشگاه های پاکستان اول تا ده به ترتیب

1. دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد https://www.qau.edu.pk/

2. دانشگاه پنجاب در لاهور http://www.pu.edu.pk

3. دانشگاه ملی علوم و فناوری در اسلام آباد http://www.nust.edu.pk/

4. دانشگاه کشاورزی در شهر فیصل آباد http://www.uaf.edu.pk/

5. دانشگاه آقا خان در کراچی https://www.aku.edu/

6. انستیتو فناوری کامسات در اسلام آباد https://www.comsats.edu.pk/

7. انستیتو مهندسی و علوم کاربردی پاکستان در اسلام آباد http://www.pieas.edu.pk/

8. دانشگاه کراچی در شهر کراچی http://www.uok.edu.pk/

9. دانشگاه علوم بهداشتی در شهر لاهور http://www.uhs.edu.pk/

10. دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی لاهور http://www.uvas.edu.pk/

اطلاعات ببیشتر در لینک زیل

http://www.hec.gov.pk/english/universities/pages/rank.aspx#sthash.NHgeGfTh.dpuf