برند تجاری شخصی

در مورد برند غذای ساده یا یک ماشین لوکسی که میبینیم توجه کنیم. هنگامی که نام یک برند را می شنویم، مدر واقع اعتبار آن مدنظرمان قرار میگیرید. اما اکنون فقط در مورد مارک های بزرگ بحث نمیشود، بلکه اکنون هر فرد حتی یک برند تجاری شخصی دارد.

به دلیل داشتن برند تجاری شخصی خود، در صنعت خودتان موقعیت امنی نسبت به زمانی که ناشناس بودید، به دت می آورید. همین امر به شما اجازه میدهد که شغل و یا مشتریان بالقوه خود را در شکاف های بازار پیدا کنید.

“با داشتن یک برند تجاری شخصی و یک استراتژی بازاریابی عالی، نام ماندگاری در بازار خواهید داشت. و این مزیت رقابتی بزرگی برای شما و شرکتتان به ارمغان می آورد. هر کارآفرین منحصر به فرد است و این عامل مهمی برای برقراری با مردم و بازار محسوب میشود. یک برند شخصی برای کارآفرین موجب فعالیت او در بخش های مختلف بازار میشود.” این نظر Renan Gohino مدیر عامل شرکت Flirtar میباشد.

وقتی که شما برندی را دوست دارید یا دوست ندارید، در مورد آن با اطرافیانتان بطور مستقیم یا غیرمستقیم صحبت میکنید. به این متد در بازاریابی “بازاریابی دهانی” می گویند. داشتن یک برند تجاری شخصی تا نام خود را در ذهن مشتری حک کنید.

عاملی که موجب ارتقا برند شخصی شما میشود این است که در صنعت خود را معروف کنید. این امر مستلزم داشتن شبکه حرفه ای و روابط سالم است.

” همه چیز بستگی به روابط و ارزشمند بودن منابع شما در تجارت دارد. به عنوان مثال، آقای َAjay Piramal، میلیاردر و صاحب شرکت Piramal. یک رکورد عجیب از تولید ثروت در سه دهه گذشته دارد. بر اساس رابطه او با مشتریان سود او به 7 برابر رسید. بنابراین اگر با فروشنده، توزیع کننده، مشتری، مصرف کننده و کارکنان خود ارتباط برقرار کنید، نه تنها برند تجاری تان ارتقا می یابد بلکه به کمک بازاریابی دهانی روابطتان گسترده میشود.” Soumya Malani مدیر عامل شرکت ShareBazaar

برند تجاری شخصی به این معنا نیست که اسمتان را همه جا فریاد بزنند بلکه به این معناست که مهارت و تخصص تان بهبود یابد. شما باید درباره آنچه که انجام می دهید واینکه چگونه می توانید با دانش و مهارت های خود به دیگران کمک کنید(مهم نیست که چه وسیله ای برای آن انتخاب می کنید) خاص باشید. در نتیجه نه تنها مشتریان شما ارتقا می یابند بلکه سرمایه گذاران بیشتری جذب خواهید کرد.

” برای برند تجاری شخصی، رسانه های اجتماعی و اینترنت بهترین واسطه بین شما و سایرین هستند. نظرات و تجربیات تان را با مخاطبتان به اشتراک بگذارید. این به شما کمک میکند تصویر واضحی از برند شما در ذهن مخاطب ایجاد شود.” Shweta Agrawal موسس Voody میگوید.

نتیجه گیری

اگر واقعا مایل هستید که از جمعیت بیرون بیایید و فضای خود را در صنعت بسازید، باید در برند تجاری شخصی سرمایه گذاری کنید. بدون داشتن یک برند شخصی قدرتمند، رشد و شکوفایی امکان پذیر نیست زیرا هر جایی که شما انتخاب می کنید، باید رقابت کنید. یک برند تجاری قدرتمند فقط شما را به عنوان یک حرفه ای قابل اعتماد در موقعیت فعلی شما ثابت نخواهد کرد، بلکه به شما در برنده شدن در مسابقه رقابت در صنعت نیز کمک خواهد کرد.

منبع

https://www.entrepreneur.com/article/316149

Written by admin

Leave a comment