بهترین ایده کارآفرینی

یکی از چالشهایی که صاحبان ایده استارت آپی یا سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، این است که چگونه از بین ایده های مختلف که در طول روند نوآوری ظهور میکند، بهترین ایده کارآفرینی را انتخاب کنند؟ کدام ایده بهتر است؟ کدام ایده به نمونه اولیه منجر میشود؟

صاحبان ایده های استارت آپی نیازمند تیم توسعه ایده ها و ارتباط بین آنها با روشهای خلاقانه است. وقتی ذهنتان به سمت ایده پردازی حرکت میکند، سفر سرگرم کننده، هیجان انگیز و یا خسته کننده ای پیش رو دارید.

در دنیایی که منابع کمیاب و محدودند و تصمیم گیری ها اغلب با شکست مواجه میشوند. صاحبان ایده مجبورند از تجربیات خود برای انتخاب بهترین ایده کارآفرینی از بین ایده های مختلف، استفاده کنند.

چگونه ایده مناسب را انتخاب کنید؟

قرار گرفتن صاحبان ایده بر سر دوراهی انتخاب بهترین ایده کارآفرینی ، معضل قدیمی است. و این مشکل حل نمیشود مگر اینکه چارچوب از پیش تعیین شده برای معیارهای انتخاب ایده تنظیم شود. در یک سازمان که زمان و منابع ضروری محدودند، باید معیارهای واضحی برای انتخاب بهترین ایده وجود داشته باشد.

در تحلیلات اخیر صاحبان ایده تنها مسئول موفقیت نمونه اولیه نیستند بلکه باید از تصمیم خود مبنی بر انتخاب ایده تا آخر پاسخگو باشند. در زیر مواردی ذکر شده که صاحبان ایده در خصوص انتخاب ایده باید در نظر داشته باشند:

 نکته مهم در بررسی ایده های کارآفرینی7

1- وضوح

صاحبان ایده باید ایده ای را انتخاب کنند که کمترین شبهات را داشته باشد. با انتخاب ایده ای که دارای کمترین ناشناخته هاست، صاحب ایده میتواند در برابر شگفتی ها و بلاهای مسیر کارآفرین شدن در امان بماند. هرچند که انتخاب ساده ترین راه شجاعانه نیست و کارآفرین واقعی که نواوری را ترویج میکند، آسانترین راه را انتخاب نمیکند.

2- قابل استفاده

آیا ایده یک نیاز عملی را برآورده میکند؟ آیا مثمرثمر است؟ آیا مشکل ملموسی را حل میکند؟ آیا تقاضای واقعی بازار را پاسخ میدهد؟ ایا خلا بازار را پیدا کرده است؟ قابلیت اجرا، قابلیت استفاده و بازار محور بودن از معیارهای اصلی انتخاب ایده است.

3- ثبات

آیا ایده تنها به یک نیاز منحصر به فرد برآورده میکند یا تقاضای گروه بزرگی از مشتریان را پاسخ میدهد؟ آیا ایده در طول زمان ثبات کافی دارد یا محو میشود؟ ایده هایی که پیش از ورود به بازار، قدیمی میشوند ایده هایی هستند که باید با احتیاط انتخاب شوند.

4- مقیاس پذیری

آیا نمونه اولیه قابلیت اندازه گیری دارد؟ آیا میتوان آن را تکرار کرد؟ استاندارد است؟ در صورت تکرار تغییر میکند یا اصلاح میشود؟ هرچه مقیاس پذیری بیشتر احتمال شکست ایده کمتر است.

5- چسبندگی

آیا ایده قابلیت تبدیل شدن به یک روال یا عادت را دارد؟ اغلب واژه چسبندگی از “قابلیت استفاده” منتج میشود. اما واژه چسبندگی بیشتر به بعد عاطفی موضوع می پردازد. آیا ایده یا نمونه اولیه قابلیت فروش در بازار در ادوارهای مختلف را دارد؟ آیا مشتریان به آن وفادار هستند؟ آیا مشتریان به آن احساس نیاز دارند؟

6- ادغام

آیا ایده توانایی ادغام با استراتژی های سازمانی را دارد؟ اغلب ایده ها و نمونه های اولیه بخودی خود گفت انگیزند، اما ممکن است حمایت سازمانی را دریافت نکنند و از دسترس سازمان خارج شوند. ایده های بزرگ و نمونه های اولیه باید بصورت یکپارچه با استراتژی های سازمان سازگار شوند.

7- سودآوری

این چیزی است که همه بر آن متمرکزند. اغلب رقابت در ایده ها بر مبنای سودآوری آنهاست، ولی خوب همیشه دقیق نیست. صاحبان ایده و سرمایه گذاران نباید فقط به ایده های درآمدزا توجه کنند بلکه معیارهی دیگر که در بالا به آنها اشاره شد را هم باید مدنظر قرار دهند.

صاحبان ایده و سرمایه گذاران مجبورند سنتی تصمیم بگیرند که کدام ایده را پیش ببرند. هر تصمیمی با ریسک همراه است. مهم نیست چقدر اطلاعات جمع آوری شده و یا منابع در دسترس است، بعضی اوقات شکست اتفاق می افتد. آنچه که مهم است توسعه مبانی توجیه انتخاب ایده هاست. هرچند که ایده شما موفق شد یا شکست خورد باید بتوانید دلایل انتخاب بهترین ایده کارآفرینی تان را برای دیگران بازگو کنید.

منبع:

https://www.inc.com/samuel-bacharach/7-criteria-to-select-the-best-idea.html

Written by admin

Leave a comment