خانم مهندس مرضیه سنوئی

جشنواره ای کارآفرین شو 2018 در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد بسیار تاثیرگذاروآموزش دهنده بوده است: مرضیه سنوئی

 پیام سرکار خانم مهندس

مرضیه سنوئی، مدیر عامل شرکت اکسر گل سرخ مشهد،

در خصوص برگزاری دومین جشنواره بین المللی کارآفرین شو ایران 2018

با شناختی که از گروه برگزار کننده دارم قطعا جهت وقت گیری واتلاف وقت شرکت کنندگان نبوده است بنابراین من احساس  میکنم جشنواره کارآفرین شو در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد بسیار تاثیرگذاروآموزش دهنده بوده است

با تشکر به امید موفقیت بیشتر

مرضیه سنوئی

Written by parisa

Leave a comment