احسان فارسی مقدم

کارآفرین شو زمانی دلنشین و جذاب برای یادگیری و یاد دهی: احسان فارسی مقدم

به نام خدا

کارآفرین شو زمانی دلنشین و جذاب برای یادگیری و یاد دهی از کلیه بزرگواران ساینس تک پلاس و کارآفرین شو که در راه اعتلای کارآفرینی فرزندان این مرزو بوم می کوشید کمال تشکر وسپاسگذاری را دلریم.

با تقدیم احترام

احسان فارسی مقدم

عضو مرکز بین المللی کارآفرینی کد مشهد و مشاور کسب و کار در مشهد

Written by parisa

Leave a comment