دکتر علی مختاری

پیام جناب آقای دکتر علی مختاری در خصوص برگزاری دومین جشنواره بین المللی کارآفرین شو ایران 2018

به نام کارآفرین هستی وحضرت دوست

حضور در جمع صمیمانه وگرم ومحفل دوستانه کارآفرین شو همیشه برایم درس آموز بوده است.

برای یکایک دست اندر کاران سرسبزی و دلگرمی وبهروزی آرزومندم.عمرتان یلدا و حق یارتان باد.

دکتر علی مختاری

استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار در مشهد

Written by admin

Leave a comment