مرکز بین المللی کارآفرین شو

توسعه کارآفرینی بین المللی برای ورود به بازار کشورهای همسایه و امریکا و اروپا، ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار و شبکه سازی اکو سیستم های علمی و کارآفرینی در جهان

دوره های آموزشی کارآفرینی

دوره های آموزش برای کارآفرین بین المللی شدن

ششمین کنگره بین المللی کارآفرینان درحال توسعه، باکو، آذربایجان (2023)

CODE international یا کنگره های بین المللی کارآفرینان درحال توسعه هر سال در یکی از کشور های منطقه با هدف ایجاد بستر گفتگو و شبکه سازی در یکی از دانشگاه های معتبر برگزار میشود. CODE International Baku 2023 - Report

مجله کارآفرین شو

مقالات معتبر در حوضه کارآفرینی و استارت اپی

16Dec

Pakistan’s Entrepreneurship Ecosystem and Updates on Pakistani Startups

In the last decade or so, many start-ups have been established in Pakistan. But is this a good...

02Dec

The United States Celebrates Global Entrepreneurship Week by Supporting Pakistani Entrepreneurs

Islamabad, November 19, 2020:  The U.S. Government celebrated Global Entrepreneurship Week 2020...

01Feb

Risk for entrepreneurship, is the golden risk

Once you have to take risk in life and risk for entrepreneurship is the golden risk.